Programová brožura ke stažení zde

Odborný garant:  MUDr. Miroslav Verner

Záštita: Akce je zaštítěná Českou společností klinické biochemie

Termín konání: 2.6.2016-3.6.2016

Místo konání: Clarion Kongres Hotel, Pražská tř. 2306/14, 370 04 České Budějovice

Očekávaná účast: akce se pravidelně účastní dohromady cca 150-200 lékařů, bioanalytiků, laborantů a dalších odborníků z výše uvedených regionů, ale i další zájemci z ČR.

Uzávěrka přihlášek k aktivní účasti: 31. 3. 2016

Uzávěrka přihlášek k pasivní účasti: 25. 5. 2016

Certifikace: Vzdělávací akce je certifikována Českou lékařskou komorou podle Stavovského předpisu č. 16, Českou asociací sester, Komorou vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví ČR

Registrační poplatky:

Jednotný poplatek 400 Kč včetně DPH zahrnuje účast na přednáškách a občerstvení během odborného programu formou coffee breaks. Poplatek nezahrnuje cenu společenské večeře.

Jednodenní účast 200 Kč včetně DPH

Cena při platně na místě: 500 Kč. Jednodenní účast při platbě na místě 250,-Kč.

Cena společenské večeře: 300 Kč včetně DPH

Číslo účtu pro úhradu reg. poplatku a společenské večeře: 

37035231/0100, variabilní symbol 169440